Category Archives: Đào tạo

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 01/01/2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153   Kể từ ngày 1/1/2017 Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hợp đồng lao động… đã được thay đổi theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 […]